Lite om Jakthunden

Historia
Hunden anses allmänt härstamma från vargen. Vargens latinska namn är Canis lupus lupus. Hund heter Canis lupus familiaris. Varg och hund räknas alltså till samma art.
Hunden är människans första och äldsta husdjur. DNA-fynd visar att hunden har funnits hos människan så länge som 100 000 år. Redan för 9000 år sedan hade hunden en särställning bland jägarfolken i Norden.  Hällristningar visar att spetshundar användes vid jakt redan under stenåldern.
De första hundarna var jakt- och vakthundar. Den jagande människan drog nytta av hundens jaktinstinkt och känsliga lukt- och hörselsinne. Under årens lopp och människans översyn blev aveln mer och mer selektiv. Hunden utvecklades inte bara av utan också med människan, på så sätt uppkom till exempel vall-, strids- och slädhundar. Tamhunden fungerade också som sällskap, nödproviant och pälsdjur. Idag används de flesta hundar i västvärlden som sällskapshundar men många av dessa är i grunden jakthundar, till exempel Pudel, Cocker spaniel och Golden retriever m.fl. Det är inte förvånande eftersom jägaren hade och fortfarande har höga krav på samarbetsförmåga och lättlärdhet hos sina hundar, samma egenskaper som man önskar hos en sällskapshund.

Diverse hundfakta
I jakten drar jägaren nytta av hundens känsliga sinnen och instinktiva jaktbeteende men också av hundens samarbetsförmåga och inlärningsförmåga. Många av hundens sinnen överstiger vida våra egna. Visste ni till exempel att det vi hör på en kilometers avstånd kan en hund höra på tio kilometers avstånd om förhållandena är de rätta. En hund kan skilja mellan två toner som ligger så nära varandra som endast ett åttondels tonsteg. Det är därför den känner igen ljudet av husses eller mattes bil bland alla andra ljud. Hunden hör fler ljudfrekvenser än vad människan gör. En frisk människa kan höra upp till 20 000 svängningar i sekunden medan hunden hör över 50 000.
Hundens luktsinne är 1000 gånger bättre än människans men när det gäller att särskilja lukter är skillnaden så stor att det inte ens är lönt att mäta. Hunden kan dessutom tidsavgöra och riktingsbestämma lukter. Genomsnittshunden har ett så känsligt luktsinne att den kan spåra och identifiera doftämnen i så låg koncentration att inte ens den känsligaste vetenskapliga apparatur kommer i närheten. Luktsinnet är utan tvekan det viktigaste av hundens praktiska sinnen. Man har försökt ta reda på om hunden med luktens hjälp kan registrera känslolägen så som vrede, sorg, glädje, depression och mentala störningar hos människor. Och man har dragit slutsatsen att en hund troligen kan tolka mänskliga sociala dofter. I dag använder man inte bara hundar till att spåra vilt, narkotika, bortappade människor utan också till att spåra cancer och andra sjukdomar. Av hundens hela hjärnvolym är en tredjedel direkt kopplad till att behandla luktinformation.
En hund har ca. tio gånger större synfält än vad människan har, men rakt fram på nära håll ser den rätt dåligt.  Ju större synfält, desto sämre synskärpa rakt framåt. Försöksresultat visar också att hunden kan se färgnyanser. Hundar har fler synceller som känner av ljus i ögat än människan. Det innebär att hundar ser bättre i mörker än vi gör. Hunden uppfattar rörelser i synfältet bra, men detaljseendet är sämre.

Hundar varierar stort i utseende mellan raserna, men utseende är lättare att förändra genom avel än beteende. Därför har även den minsta lilla Chihuahua en del av vargens beteendeuppsättning kvar. Detta är något som hundkännare och forskare drar nytta av och studerar för att vi bättre ska kunna förstå våra fyrfota vänner. Man har bland annat funnit att till skillnad från vargen har hunden utvecklat en förmåga och en vilja att studera och iaktta människor.

Hundens beteende består av två delar, en inlärd och en instinktiv/nedärvd del som tillsammans blir ett fungerande beteende för den aktuella situationen. Detta drar jägaren nytta av. Till exempel när en hund vistas i skogen för första gången och får upp ett spår så får vi ett instinktivt beteende. Hunden börjar följa spåret. Får dessutom hunden en godbit vid spårets slut blir det ett inlärt beteende.

Olika typer av jakthundar
Världen över finns flera olika jakthundstyper tex. drivande, stående, ställande, stötande, apporterande m.m. De är specialiserade på att jaga funktionellt i den miljö där de hör hemma och efter olika jaktmetoder. Vinthunden till exempel är ursprungligen anpassad för att i öken- och stäpplandskap förfölja och döda viltet åt jägaren. Dess snabbhet var en nödvändighet för att jakten skulle lyckas. Här i Norden behövdes istället en hund som kunde ställa och få fast viltet i den täta granvegetationen så att jägaren kunde smyga sig inpå och fälla viltet med spjut eller pilbåge. Bara i Norden finns det inte mindre än ett sextiotal olika hundraser som används vid jakt. De nordiska jaktspetsarna har funnits i Skandinavien sedan urminnes tider.

Dagens jakthundar är ett resultat av målinriktad avel på flera tusentals år. Att använda hund vid jakt är således en mycket gammal tradition. Hunden är kanske det tydligaste beviset på hur människan har tämjt en djurart, dragit nytta av dess beteenden och även förändrat och anpassad den parallellt med vår egen utveckling och efter vårt behov. Dessutom drar inte bara människan nytta av hunden vid jakt och olika arbetssituationer, den är också en kär familjemedlem (källor: jakt i norden, jakthundar, lära känna hunden, internet, artikel i tidningen hundsport).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s